logo rent meget  lille

Læring.dk er leverandør af kurser, foredrag, rådgivning og konsulentydelser inden for ledelse samt pædagogisk og organisatorisk udvikling til grundskolen og udannelsessektoren.

Altid med fokus på læring for deltagere og organisationen til gavn for kerneydelserne:

  • Undervisning
  • Trivsel
  • Læring

Idéen bag læring.dk er i korte træk at bygge bro mellem:

  • Den akademiske verden og forskningen og teorier.
  • Det konkrete, praktiske arbejde i virkeligheden.

Læring.dk arbejder derfor med abstrakte teorier, ukendt sprogbrug og erkendelsesteoretiske overvejelser, men det primære fokus er de jordnære værktøjer, letomsættelige modeller og banale individuelle behovforståelser og målet er at skabe bæredygtige resultater for vores kunder.

Læring.dk har derfor en række forpligtende samarbejder med freelancemedarbejdere i form af lærere, skoleledere, pædagoger, konsulenter, ledere, psykologer, journalister, skuespillere og andre, som i deres daglige arbejde er forankret i praksisfeltet omkring folkeskoler, privatskoler, ledelse (privat som offentlig), forvaltninger mv.

so-676205-m

Alle lærer hele tiden.

Skolen er således blot ét blandt mange læringsfællesskaber, som børn, unge og voksne indgår i.

Målet i skolen er, at eleverne trives og bliver dygtige på en række områder.

Metoden er god undervisning – fagopdelt og understøttende undervisning – der gennemføres af skolens pædagogiske personale i et åbent samarbejde mellem skolens interessenter.

En afgørende pointe er at finde hvilke elementer eller strategier, der på tværs af organisation, medarbejder og kultur kendetegner læring, som har en positiv effekt i forhold til faglig udvikling.

Læring.dk arbejder professionelt og bevidst med organisatorisk og individuel læring i alle udviklingsopgaver, hvor et læringsmæssigt fokus bringer deltagerne videre via input, træning, analyse og integration i hverdagen samt afprøvning i praksis og refleksion over nye behov.

læring.dk  Stormøllevej 24  4600 Køge  tlf. + 45   53 81 12 12   mail: tp@læring.dk

CVR: 35 98 53 87

Bjælke lang mat